Het Aardappelpakhuis

Stichting Stimulans is een woon-werk gemeenschap voor kunstenaars / creatieven in het centrum van Amsterdam.

Op het eiland Wittenburg staat een oude aardappelloods met dienstwoningen waar al ruim 35 jaar kunstenaars wonen en werken. Aan de straatzijde zijn 7 woningen. In de loods zijn 16 ateliers, de ateliers variëren in grootte van 19 tot 97 m2. Het zijn hoge ruimtes en een aantal ateliers hebben een hoge open structuur met een zolder en dakramen. De tuin is gemeenschappelijk.

 

Stichting Stimulans
Derde Wittenburgerdwarsstraat 5a
1018 KR Amsterdam

In 1977 was Wittenburg een troosteloos en verlaten gebied.  Nagenoeg de gehele wijk was ten prooi gevallen aan de sloophamer. Wat restte was kaalslag met her en der nog wat woningen en bedrijfsgebouwen. Ook het complex aan de derde Wittenburgerdwarsstraat  stond op de nominatie om gesloopt te worden. Voor de gezinnen die er woonden was vervangende woonruimte geregeld en de woningen waren dichtgespijkerd.

stimulans-het-gebouw528a

buurt3

 

Een groep studenten van de rijksacademie was in die tijd naarstig op zoek naar woon en werkruimte. De oude aardappelloods met de bedrijfswoningen leek een geschikte locatie, de gebouwen stonden al lange tijd leeg en herbergde vele bruikbare meters. Het pand werd gekraakt en in korte tijd met tomeloze inzet weer leefbaar gemaakt. Het grondbedrijf stemde vrijwel direct in met de nieuwe  situatie  en er werd een huurovereenkomst opgemaakt. Nu konden de kunstenaars structureel aan de slag.  Er werd gekozen voor een stichtingsvorm om het woon/werk complex gestalte te geven. In de jaren die volgden werden vergaande bouwkundige aanpassingen uitgevoerd. Het leeuwendeel daarvan werd door de kunstenaars zelf gedaan.

stimulans-het-gebouw5161

In 1991 werd de broedplaats “avant la lettre” omarmd door de Gemeentelijke Dienst  Herhuisvesting. Met de veranderende tijdgeest waren nieuwe inzichten gekomen en het stadsbestuur was verheugd over het feit dat dit historische gebouw van de slopershamer was gered door de ingreep van de kunstenaars.  In de contracten die werden opgemaakt werd de woon/werk relatie bekrachtigd. De bijzondere vorm van zelfbeheer in combinatie met coöptatierecht werd geformaliseerd. De kunstenaars konden doorgaan op de door hen ingeslagen weg.

stimulans-het-gebouw461

Transformatie van aardappelpakhuis tot ateliergebouw

In 1977 namen de kunstenaars de gebouwen van aardappelhandel Bouwman in gebruik.  De donkere vervallen industriële ruimtes zijn stap voor stap onderhanden genomen en in de loop der jaren getransformeerd tot goede ateliers.  Met de oprichting van Stichting Stimulans in 1978 kregen we een organisatievorm om het gebouw structureel te gaan verbeteren. De zelfbeheer constructie werd uitgewerkt en in de statuten geformaliseerd. Huurder zijn van de stichting betekende investering van geld en vooral heel veel tijd aan de opbouw van het pand. Bovenop de huur gingen huurders maandelijks een extra bedrag betalen waarmee we materialen voor de verbouwing konden betalen. door het onbezoldigd werken hadden we geen kostenpost voor arbeid. In de statuten werd ook de toewijzing  geregeld, kunstenaars die er werkten konden er ook wonen en vice versa.

fotostimulans-facebook-en-website-013b fotostimulans-facebook-en-website-022b fotostimulans-facebook-en-website-022a fotostimulans-facebook-en-website-013a

 

 

Stichting Stimulans heeft als doelstelling betaalbare woon en werkruimte te realiseren voor kunstenaars. 

Zelfbeheer is de belangrijkste pijler van onze stichting. Het is en blijft een een unieke constructie, het houdt de werkruimten betaalbaar, daarnaast is het een sociaal en economisch model dat ons op het lijf is geschreven. Wij zijn door de tijd bedreven geraakt in opbouw en onderhoud van onze directe leefomgeving. Mede hierdoor hebben we ons kunnen concentreren op onze beroepspraktijk, wat tot bijzonder resultaten heeft geleid. Last but not least heeft deze constructie geen nadelige gevolgen voor de eigenaar van het pand, die immers baat heeft bij goed buur en bewonerschap van haar eigendom.

fotostimulans-facebook-en-website-071a

 

INFO

Stichting Stimulans is een woon-werk gemeenschap voor kunstenaars / creatieven in het centrum van Amsterdam. Op het eiland Wittenburg staat een oude aardappelloods met dienstwoningen waar al ruim 35 jaar kunstenaars wonen en werken.

WONINGEN : aan de straatzijde zijn 7 woningen.

ATELIERS : in de loods zijn 16 ateliers, de ateliers variëren in grootte van 19 tot 97 m2. Het zijn hoge ruimtes en een aantal ateliers hebben een hoge open structuur met een zolder en dakramen.

TUIN: de tuin is gemeenschappelijk.

fullsizerender1

fotostimulans-facebook-en-website-071

fullsizerender-30

Op dit moment zijn er geen lege ateliers beschikbaar. Blijf de site in de gaten houden voor updates.

Lo Andela
Thomas van Asselt
Pieter van den Bosch
Frans van Dorst
Nena Duinmeyer
Femke van Gemert
Chris de Graaff
Ankie de Groot
Minke Havelaar
Tijn Hazen
Suzanne Hoenderboom
Cristien Jaspars
Nina de Jong
Jeroen Kiers
Egidius Kuhlmann
Septimia Kuhlmann
Sabine Maas
Abel Minnee
Jos van Oosterhout
Dorian de Rijk
Len Rooth
Sasja Scherjon
Bram Spaan
Marieke van der Velden
Ella van der Woude
Dirk Zandvliet
Ko Zandvliet
Jos Zandvliet
Tula Zandvliet